Gizlilik Politikası Çerçevesi

Bu belge VIDAXL MARKETPLACE E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (bundan sonra: “vidaXL” olarak anılacaktır) Gizlilik ve Çerez bildirimidir. Bu bildirimde kısaca vidaXL’in (veri sorumlusu) kişisel verileri nasıl ele aldığını açıklayacağız.

Daha detaylı açıklama “UZUN AÇIKLAMA” başlığı altında bulunabilir.

 

İÇİNDEKİLER TABLOSU

1. KISA AÇIKLAMA

1.1 Kişisel verileri nasıl elde ediyoruz

1.2 Kişisel verileri nasıl kullanıyoruz

1.3 Kişisel verileri nasıl koruyoruz

1.4 Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

2. UZUN AÇIKLAMA

2.1 Web mağazası aracılığıyla kişisel bilgilerin toplanması

2.2 orumlar ve müşteri memnuniyeti anketleri aracılığıyla kişisel verilen toplanması

2.3 Müşteri hizmetleri departmanımız aracılığıyla kişisel verilerin toplanması

2.3.1 Müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek

2.3.2 Etkileşimlerin kaydedilmesi

2.3.3 Üçüncü taraf hizmetleri

2.3.4 Haber bültenleri

2.3.5 Haklarınız nelerdir?

3. vidaXL’in verileri işlemesi

4. ÇEREZLERİN KULLANIMI

4.1 ÇEREZLER NEDİR

4.1.1 FONKSİYONEL ÇEREZLER

4.1.2 A/B TESTİ ÇEREZLERİ

4.1.3 WEB MAĞAZASI ANALİZİ ÇEREZLERİ

4.1.4 SATIŞ ORTAĞI ÇEREZLERİ

4.1.5 YENİDEN HEDEFLEME ÇEREZLERİ

4.1.6 SOSYAL MEDYA ÇEREZLERİ

4.1.7 FİYAT KARŞILAŞTIRMA ÇEREZLERİ

4.1.8 E-posta Çerezleri

4.1.9 Müşteri deneyimini optimize etmek ve tavsiyede bulunmak için kullanılacak veriler

4.2 ÇEREZLERİ KABUL ETME VE REDDETME

Tanımlar

Aşağıda bu politikada kullandığımız belirli isimlerden ve kelimelerden ne kastettiğimizi bulabilirsiniz.

Web Mağazası: vidaXL.com.tr adresinde hizmet veren web mağazası ve diğer tüm vidaXL ülke web mağazaları, URL’leri ve uygulamaları.

Etkileşim: Web mağazasındaki, istek listesi, ödeme, haber bültenine kayıt, hesabım, açık artırmalar ve sohbet gibi fonksiyonların kullanılması.

Web Mağazası Ziyaretçisi: Web mağazasını ilk defa ziyaret eden ve web mağazası ile etkileşime girmeyen müşteri.

Web Mağazası Müşterisi: Web mağazası ile etkileşime giren müşteri

Hesap: Bir müşterinin web mağazası üzerinden sipariş verebilmek için oluşturmak zorunda olduğu hesap.

Gizlilik ve Çerez Bildirimi: vidaXL’in Gizlilik ve Çerez Bildirimi.

1. KISA AÇIKLAMA

1.1 Kişisel verileri nasıl elde ediyoruz

Kişisel verileri aşağıdaki kaynaklardan alıyoruz:

 • Web mağazamız vidaXL.com.tr aracılığıyla (bundan sonra: “Web Mağazası”)
 • Kurumsal web sitemiz vidaxl.com aracılığıyla (bundan sonra: Kurumsal web sitesi)
 • Ürünlerimizi sattığımız diğer satış kanalları aracılığıyla
 • Çevrimdışı temaslarımız aracılığıyla, örneğin müşteri hizmetlerimiz ile yapacağınız görüşmeler

1.2 Kişisel verileri nasıl kullanıyoruz

Kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

 • Web sitemizi geliştirmek
 • Pazarlama faaliyetlerimizi geliştirmek
 • Siparişlerinizi teslim etmek
 • Sorularınızı cevaplandırmak

1.3 Kişisel verileri nasıl koruyoruz

Kişisel verilerin bizde güvende olmasını aşağıdaki yöntemler ile sağlıyoruz:

 • Müşteri hesapları şifre korumalıdır
 • vidaXL'in yetkili personeli yalnızca kesinlikle gerekli olan kişisel verilere erişebilir
 • Kişisel verileri 3. kişilerle paylaşmamız gerektiğinde, bu kişilerin de verileri korumasını sağlarız

1.4 Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince veri sahipleri erişim hakkı (vidaXL’in kişi ile ilgili tuttuğu bilgilerin neler olduğunu bilme) ve unutulma (verilerinin silinmesini sağlama) hakkı gibi belirli haklara sahiptir.

vidaXL, başka bir hak ya da yasal zorunluluk (ör: başka bir veri sahibinin erişim hakkı ya da vergi ile ilgili belirli bilgileri saklama zorunluluğu gibi)  ile çakışmadığı sürece bu talepleri yerine getirecektir.

Talebinizi bize sağladığınız e-posta adresi üzerinden müşteri hizmetlerimiz ile temas ederek bize iletebilirsiniz. 

2. UZUN AÇIKLAMA

2.1 Web mağazası aracılığıyla kişisel bilgilerin toplanması

Web mağazamızda çerezler ve diğer takip teknolojilerini kullanıyoruz. Bunların tam listesi şu adreste görülebilir: [link naar volledige lijst]

Bu bölümde topladığımız veri tiplerini, bunları nereden ve nasıl topladığımızı, bu verileri kullanmanın yasal dayanağını size detaylı olarak anlatacağız. Kişisel bilgilerinizi sadece yürürlükteki yasanın bize izin verdiği ölçüde kullanacağız. Türk mevzuatına göre (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), kişisel bilgilerinizin kullanılmasını haklı kılan 8 gerekçe bulunmaktadır. Topladığımız bilgilerle ilgili olarak aşağıdaki gerekçeler geçerlidir:

 • Rıza : kişisel verilerinizi kullanmamıza rıza göstermeniz, izin vermeniz durumu (bu tür bir kullanımla ilgili olarak size bir onay formu veya imkân sunulur ve onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz);
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Türk kanunlarında kişisel bilgilerinizin işlenmesine açıkça izin verildiği durumlar;
 • Hayatın korunması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumu;
 • Sözleşme akdi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Sözleşmenin yerine getirilmesi: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • Kamuya açık hale getirilmiş olması: İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
 • Hukuksal zorunluluk: hukuki zorunluluklarımıza uyma bağlamında kişisel bilgilerinizi kullanmamız gerekmesi durumu;
 • Yasal gereklilikler: bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.  
 • Meşru menfaatler: ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Web mağazası ziyaretçilerinden aşağıdaki bilgileri topluyoruz:

Tür Amaç Hukuki Dayanak
 • Ülke
 • Görüntülenen ürünler
 • IP-adresi
 • Web mağazamıza nasıl girdiğiniz
 • Hangi noktada web mağazamızdan çıktığınız
 • Web mağazamızı hangi tür cihaz ile kullandığınız
 • Web mağazası ziyaretçilerini daha iyi anlamak,
 • Doğru web mağazasını yüklemek,
 • Alakalı reklamları göstermek.
Meşru menfaatler

Web mağazası müşterilerinden aşağıdaki bilgileri topluyoruz:

Web mağazası müşterilerinden web mağazası ziyaretçilerine ek olarak aşağıdaki bilgileri topluyoruz:

Tür Amaç Hukuki Dayanak
 • İstek listesindeki tercihler
 • Sipariş edilen ürünler
 • İletişim bilgileri
Alakalı ürün önerilerini gösterebilmek Meşru menfaatler

Müşteri hesapları üzerinden aşağıdaki bilgileri topluyoruz:

Tür Amaç Hukuki Dayanak
 • Ad soyad
 • E-posta adresi
 • Şifre
 • Hesabınızı oluşturmak ve yönetmek
 • Dolandırıcılığa, hesabınızın kötüye ve/veya uygunsuz kullanımına karşı koymak
 • Sipariş ettiğiniz ürünleri hesabınızda göstermek
 • Talepleri optimize etmek ve Web Mağazası siparişleri ve üçüncü şahıslar tarafından sunulan ürünlerle ilgili iletişim geçmişini takip etmek
 • Meşru menfaatler
 • Rıza
 • Sözleşmenin yerine getirilmesi

vidaXL hesabınız bulunduğu müddetçe verileriniz saklanacaktır.

Sipariş verdiğinizde aşağıdaki bilgileri topluyoruz:

Tür Amaç Hukuki Dayanak
 • Ad soyad
 • E-posta adresi
 • Teslimat adresi
 • Telefon numarası
 • Şirket adı (varsa)
 • Vergi Numarası (varsa)
 • Ticaret sicil numarası (varsa)
 • Siparişinizin durumu hakkında sizi bilgilendirmek
 • Sipariş sözleşmesini yerine getirmek, diğer maddeler ve bunların yanı sıra teslimat ve satış sonrası zorunlulukların yerine getirilmesi
 • Faturanın hazırlanması
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek
 • Soru ve şikayetler ile ilgilenmek
 • Pazarlama faaliyetlerini kişiselleştirmek
 • Bir şirket adına sipariş vermek
 • Meşru menfaatler
 • Sözleşmenin yerine getirilmesi
 • Rıza
 • Hukuki zorunluluk
 • Şirket adı (varsa)
 • Adı
 • Fatura adresi
 • Telefon numarası
 • Ödeme yöntemi
 • Faturada göstermek
 • Siparişinizin tamamlanması, fatura ve teslimat ile ilgili tarafınızla iletişime geçilmesi
 • Ödemenin alınması ve ödeme işleminin optimize edilmesi
 • Dolandırıcılık ve internet korsancılığının önlenmesi
 • Seçilen ödeme yöntemi ve IP adresiniz, ödeme sağlayıcımız Adyen'e iletilir, ardından ödemeyi onlar ele alır.
 • Meşru menfaatler
 • Sözleşmenin yerine getirilmesi
 • Rıza
 • Hukuki zorunluluk

Siparişiniz için ödeme yaptığınızda aşağıdaki bilgilerini topluyoruz, bu bilgiler ödeme partnerlerimiz ile de paylaşılmaktadır.

Tür Amaç Hukuki Dayanak
 • Metod 1:
 • E-posta adresi
 • Şirket adı (varsa)
 • Adı
 • Fatura adresi
 • Teslimat adresi
 • Telefon numarası
 • Sipariş değeri
 • IP adresi
 • Sipariş numarası
 • Cihaz
 • Ödeme yöntemi
 • Adyen ile paylaşıldığında;
 • E-posta ile ödeme bildirimi göndermek;
 • Dolandırıcılık risklerini değerlendirmek;
 • Siparişin iptal edilmesi ya da ödeme durumunda sipariş numarasını e-posta ile göndermek;
 • Ödemenin seçilen ödeme yöntemiyle alındığının doğrulanabilmesi için sipariş değerini ve ödeme yöntemini iletmek;
 • Ödeme, iptal ve iade ile ilgili konularda hizmetlerimizi daha iyi hale getirmek;
 • Ödeme sürecindeki hataları azaltmak, sipariş deneyimini daha keyifli hale getirmek.
 • Meşru menfaatler
 • Sözleşmenin yerine getirilmesi
 • Rıza
 • Hukuki zorunluluk

Açık artırmalara katıldığınızda hesap oluşturmak için gerekli bilgilere ilave olarak “teklif veren takma adı” da oluşturmanız gerekmektedir. Diğer müşterilerimiz size ait teklif veren takma adını görebilir.

Bu teklif veren takma adı aşağıdaki amaçlar için hesabınızla ve sipariş bilgilerinizle birlikte kullanılacaktır:

 • Açık artırmaların idare ve organize edilmesi
 • Dolandırıcılık, kötüye kullanım ve/veya maksat dışı kullanımların kontrolü ve bunlara karşı mücadele edilmesi.

Web mağazamızda oturumunuz kapalıyken kendi İstek Listenizi oluşturduğunuzda ve istek listenize ürün eklediğinizde, bu ürünler 30 gün boyunca listede tutulur.

Diğerlerinin yanı sıra oturumunuz açık olsun ya da olmasın aşağıdaki bilgileri topluyoruz:

 • IP adresi
 • Web mağazasında gezinme davranışı

İstek listenize oturumunuz açıkken eklediğiniz ürünleri Hesabım bölümü İstek Listesi kısmında her zaman bulabilirsiniz.

Bu veri, pazarlama faaliyetleri amacıyla toplanmaktadır. Bu sayede Web Mağazasına geri döndüğünüzde vidaXL, İstek Listenize eklediğiniz ürünleri hatırlayabilir.   

2.2 orumlar ve müşteri memnuniyeti anketleri aracılığıyla kişisel verilen toplanması

Web mağazasındaki ürünlere Hesabım bölümü üzerinden yorum yazabilirsiniz. Sadece satın aldığınız ürünlere yorum yazabilirsiniz.

Yorum yazdığınızda, siparişin ve doğru yorumun doğru e-posta adresine bağlanabilmesi için aşağıdaki bilgiler toplanır.

Tür Amaç Hukuki Dayanak
 • Ad
 • E-posta adresi
 • Ürün
 • Sipariş numarası
 • Ürün yorumlarını Web Mağazasına eklemek
 • Muhtemel şikâyetler için müşteriye ulaşmak
 • Meşru menfaatler
 • Rıza

Web mağazası aracılığıyla Web Mağazası ve vidaXL (hizmetleri) hakkında yorum yazabilirsiniz. Yorum yazabilmek için sipariş vermiş olma zorunluluğu burada da geçerlidir. vidaXL hizmetlerini değerlendirmek için aşağıdaki verileri topluyoruz:

Tür Amaç Hukuki Dayanak
 • Ad
 • Adres
 • Müşteri ile iletişim kurmak
 • Şikâyetlerle ilgilenmek
 • Meşru menfaatler
 • Rıza

Web mağazası üzerinden “Yorum yaz” ya da benzer bir bağlantıyı tıklayarak yorum bırakabilirsiniz. Bağlantıya tıkladıktan sonra vidaXL’in sözleşme ortaklarından olan ve müşteri yorumları konusunda uzmanlaşmış üçüncü taraf bir web mağazasına yönlendirilirsiniz. Bu web sitesinin hüküm ve koşullarını kabul ettikten sonra web sitesi aracılığıyla yorumunuzu yazabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi işleme sorumluluğu bu üçüncü taraf web sitesine aittir. Bu durumda vidaXL, sizi ilgili tarafça kullanılan (gizlilik) beyanına yönlendirir.

vidaXL’in ürünlerini ve fiyatlarını gösteren karşılaştırma siteleri aracılığıyla da vidaXL hakkında yorum yazabilirsiniz . Yorum yazabilmeniz için aşağıdaki bilgiler toplanır:

Tür Amaç Hukuki Dayanak
 • E-posta adresi
 • Ad
 • Müşteri ile iletişim kurmak
 • Şikayetlerle ilgilenmek
 • Meşru menfaatler
 • Rıza

Toplanan veriler hakkında daha fazla bilgi için ilgili diğer kanalın gizlilik politikasına yönlendirilirsiniz.

vidaXL’den sipariş vermenizden ya da vidaXL ile iletişim kurmanızdan sonra bir müşteri memnuniyet anketine katılmaya davet edilebilirsiniz. Bu anket harici bir tarafça yapılır. Bu tarz bir müşteri memnuniyet anketine katılırsanız aşağıdaki kişisel bilgileriniz işlenir:

Tür Amaç Hukuki Dayanak
 • İletişim bilginiz
 • E-posta adresi ve/veya telefon numarası
 • vidaXL (departmanları) ve /veya iş ortakları ile ilgili deneyimleriniz
 • Verilen ya da teslim alınan bir sipariş ile ilgili bilgiler
 • IP adresi
 • vidaXL (departmanları) ve/veya iş ortakları ile ilgili müşteri memnuniyeti hakkında araştırma yapmak
 • Hizmetlerin ve işlemlerin iyileştirilmesi
 • Soruların ve şikayetlerin ele alınması
 • Kötüye kullanımın kontrol edilmesi (ör: aynı ve tek kişi tarafından birden fazla yorum/deneyim aktarılması)
 • Meşru menfaatler
 • Rıza

2.3 Müşteri hizmetleri departmanımız aracılığıyla kişisel verilerin toplanması

2.3.1 Müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek

Web mağazamızdan aldığınız bir ürün ya da vidaXL hizmetleri ile ilgili sorularınız ya da şikâyetleriniz varsa bizi arayabilir, bize e-posta gönderebilir ya da sohbet aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Web Mağazasında iletişim bilgilerimizi bulabilirsiniz. Web mağazamız üzerindeki online şikayet formumuzu kullanarak da bize ulaşabilirsiniz. Online formumuzu kullanmanız durumunda (en az) aşağıdaki (kişisel) bilgileri soruyoruz:

Tür Amaç Hukuki Dayanak
 • Ad soyad
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Sipariş numarası (opsiyonel/varsa)
 • Şikayetinizin detayı
 •  
 • Sohbet özelliği:
 • Sadece ad, soyadı, e-posta adresi ve sohbetin konusu
 • Şikayetlerin ele alınması
 • Bilgi edinmek
 • Meşru menfaatler
 • Rıza
 • Sözleşmenin yerine getirilmesi
 • Hukuksal zorunluluk

2.3.2 Etkileşimlerin kaydedilmesi

Müşteri hizmetlerimiz ile yapılan temaslar eğitim, değerlendirme ya da kalite amaçlı kaydedilebilir. Telefon görüşmesinin kayıt edilmesi durumunda müşteri hizmetlerimiz ile telefonda temas ettiğiniz anda bu konuda bilgilendirilirsiniz. Kaydedilen (kişisel) bilgiler sadece yukarıda bahsedilen amaçlar için kullanılır.

Kayıt edilen telefon konuşmaları yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı bir biçimde saklanır ve güvence altına alınır ve asla belirli amaçların gerektirdiğinden daha uzun süre saklanmaz.

2.3.3 Üçüncü taraf hizmetleri

vidaXL müşteri hizmetleri temaslarının bir kısmı için üçüncü taraflarla çalışır.

2.3.4 Haber bültenleri

Hem genel hem de kişisel olmak üzere farklı haber bültenlerine başvurabilirsiniz. Kişisel haber bültenleri size daha alakalı bültenler sunabilmemiz için kişisel detaylarınız ve sipariş geçmişiniz gibi bilgilere dayanır. vidaXL ve ortakları tarafından gönderilen ücretsiz, dijital haber bültenlerini almanız için, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki (kişisel) bilgileri talep ederiz.

 • Unvan
 • Ad ve soyadı
 • E-posta adresi

Hesabınıza girip abonelikten ayrılı seçerek dilediğiniz zaman haber bülteni aboneliğinden ayrılabilirsiniz. Bunun haricinde haber bülteninde yer alan üyelikten ayrıl linkini kullanarak da dilediğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz.

2.3.5 Haklarınız nelerdir?

Veri koruma yasaları gereği aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Gizlilik bildirimi : kişisel verilerinizi işlemeden önce, veri sorumlusu (i) veri sorumlusunun kimliği, (ii) veriyi işlemedeki maksat, (iii) verinin transfer edilebileceği alıcılar ve transferin amacı, (iv) kişisel verilerinizin toplanmasının yasal gerekçeleri ve metodları, (v) ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmelidir.
 • Erişim hakkı : veri sorumlusuna kişisel verilerinizin kullanılıp kullanılmadığını ve verilerinizin transfer edildiği üçüncü tarafların detaylarını sorabilirsiniz. Haklarınızı, veri sorumlusuna posta ya da elektronik imzaya sahip e-posta yoluyla ulaşarak kullanabilirsiniz.
 • Veri taşınabilirliği hakları : uygulanamaz
 • Unutulma hakkı: işleme nedenlerinin ortadan kalkması veya açık rızanın geri çekilmesi durumunda kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkınız vardır.

Haklarınızı kullanmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Bu konuda yaptığınız taleplere cevap vermek için 1 ay süremiz vardır. Lütfen veri hakkı talepleriniz için aşağıdaki adresler üzerinden bizimle iletişime geçin:

[email protected] veya 8006212216 veya Huzur mah. Maslak Ayazaga cad. No: 4 B Uniq. Sariyer / Istanbul / Turkey

3. vidaXL’in verileri işlemesi

vidaXL’in dünya genelinde birkaç ofisi vardır. Bu ofisler birbirleriyle çok yakın çalışır. Bürolarımızda çalışanlar, kişisel verilere yalnızca işlerini yapmaları için gerekli olduğu sürece erişebilir.

vidaXL kişisel verilerinizi yeterli şekilde korumak için önlemler alır. Bunu başarmak için faaliyetlerimize, şirketimizin doğasına ve boyutuna ve işlediğimiz veri türüne uygun araçlar kullanırız. Bunu kişisel verilere yetkisiz erişimi engellemek ve kişisel verilerin ayarlanmasını, ifşasını veya kaybını önlemek için yapıyoruz.

Sizin de giriş bilgilerinizi (e-posta adresi ve şifre) gizli tutarak kişisel verilerinizin korunmasına katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Giriş bilgilerinizi asla başka bir kimseyle paylaşmayın ve giriş bilgileriniz konusunda dikkatli olun.

vidaXL, bilgilerinizi yasal gerekliliklerden dolayı (uzun süre tutma zorunluluğu gibi) verilerin uzun süre saklanması zorunlu olmadıkça bilgilerinizin kullanılma amacının gerektirdiğinden daha uzun bir süre saklamaz . Hangi verinin ne kadar süre saklanması gerektiği verinin doğasına ve kullanılmasındaki maksada bağlıdır. Bu yüzden saklama süresi maksada göre değişebilir.

vidaXL’in global varlığı nedeniyle verilerinizin Türkiye dışında işlenmesi mümkündür.  vidaXL verilerinizin her açıdan en iyi şekilde korunduğunu garanti etmektedir.

vidaXL aşağıdaki nedenlerden ötürü kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara verebilir:

 • Bunun için açık rızanız varsa,
 • Bizimle olan anlaşmanızın yürürlüğe konması gerekiyorsa,
 • vidaXL ürün ve hizmetlerini geliştirme bağlamında diğer bir taraf ile iş birliği yapıyorsa,
 • Yasal bir zorunluluktan ötürü,
 • Dolandırıcılıkla mücadele etmek ya da dolandırıcılığı önlemek maksatlı,
 • vidaXL’in işletme yönetimi için gerekliyse.

Birlikte çalıştığımız dış şirketlerden bazıları Türkiye’de değildir. Örnek vermek gerekirse Google ve Facebook gibi üçüncü taraf şirketlerle çalışıyoruz. Bu şirketlerde kişisel bilgilerin korunmasına yönelik farklı mevzuatlar uygulanmaktadır. Verilerinizin gönderilebileceği üçüncü taraflar, vidaXL tarafından bu şirketler için bağlayıcı yükümlülükler de dahil olmak üzere uygun önlemlerle korunmaktadır.

Bu Gizlilik ve Çerez Bildirimi Web Mağazasına bağlı olan üçüncü taraf Web Mağazalarına uygulanamaz . Bunun yanı sıra Gizlilik ve Çerez Bildirimi, Google gibi şirketler tarafından toplanan veriler için de geçerli değildir. Tercihlerinizi Google hesabınızda kendiniz düzenleyebilirsiniz. Bu konu ile ilgili ilgili şirketin gizlilik politikasına müracaat ediniz.

vidaXL, üçüncü tarafların ve üçüncü taraf şirketlerin sizin (kişisel) verilerinizi işlemeleri ile ilgili hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. vidaXL her zaman ilgili Web Mağazalarında ve ilgili şirketlerin Gizlilik ve Çerez Bildirimlerini okumanızı tavsiye eder.

4. ÇEREZLERİN KULLANIMI

4.1 ÇEREZLER NEDİR

Pek çok Web Mağazasında olduğu gibi vidaXL de çerezler ve çerezlere benzer dosyalar ve web işaretçileri gibi teknolojiler (bundan sonra: "Çerezler" olarak anılacaktır) kullanır.

Çerez, Web Mağazası sayfası ile tarayıcınız aracılığıyla gönderilen küçük bir metin dosyasıdır, bu dosya bilgisayarınızın, telefonunuzun veya tabletinizin sabit diskine kaydedilir.

Aşağıda Web Mağazasının Çerezleri nasıl kullandığı, Çerezlerin nereden geldiği ve neden kullanıldığı anlatılacaktır. Kendi reklamlarımızın ve üçüncü taraflardan gelen reklamların optimizasyonu için diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki verileri topluyoruz:

 • Satın alınan ürünler
 • Görüntülenen ürünler
 • Sipariş değeri
 • Müşterinin Web Mağazasına nasıl geldiği

Aşağıda Çerezlerin nasıl reddedilebileceği ve kaldırılabileceğini açıklayacağız.

4.1.1 FONKSİYONEL ÇEREZLER

vidaXL, Web Mağazamızı ziyaretiniz sırasında seçili ayarlarınızı ve girdiğiniz verileri hatırlamak için Google Analytics gibi Çerezler kullanır. Bu Çerezler, belirli verilerin her seferinde yeniden girilmesine gerek kalmayacağından Web Mağazamızda gezinmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca vidaXL, Web Mağazasını cep telefonunuzdan veya tabletinizden ziyaret ettiğinizde bile Web Mağazasının iyi çalışması için gerekli olan Çerezleri kullanabilir.

4.1.2 A/B TESTİ ÇEREZLERİ

vidaXL  en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için Web Mağazasını sürekli test eder. Bu nedenle vidaXL, üçüncü taraflara ait A/B testi Çerezlerini kullanır. A/B testlerinde, hangisinin en iyi sonucu verdiğini belirlemek için Web Mağazasının veya Web Mağazası bölümlerinin iki farklı çeşidi ziyaretçilere gösterilir. Bu nedenle, bu Çerez, Web Mağazasının hangi sürümünü gördüğünüzü belirler.

4.1.3 WEB MAĞAZASI ANALİZİ ÇEREZLERİ

Web mağazasında Çerezler ziyaret ettiğiniz sayfaların kaydını tutmak için kullanılır. Diğerlerinin yanı sıra bu bilgi, Aol (Adserver), Alexa, Crazy Egg, Google Analytics, Pingdom, Hotjar, Piwik, Google Tag Manager, TVSquared ve Clarity adlı web analiz hizmetleri tarafından toplanır.

Bu web analiz hizmetleri Çerezleri ziyaretçilerin Web Mağazasını nasıl kullandığını analiz etmek için kullanır. Çerezler, Web Mağazasını ziyaretin gerçekleştiği saat, ziyaretçinin Web Mağazasını daha önce ziyaret edip etmediği ve ziyaretçinin web sayfasına hangi Web Mağazası aracılığıyla ulaştığı gibi ziyaretçi bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

vidaXL olarak Web Mağazamınız kullanıcı ve müşteri deneyimini optimize etmek için Hotjar Web Analytics Service kullanıyoruz. Hotjar, fare tıklamalarını, fare hareketlerini ve kaydırma etkinliklerini kaydedebilir. Hotjar ayrıca ziyaret edilen web sayfaları, yapılan işlemler, bulunduğunuz ülke, kullandığınız cihaz ve birlikte çalıştığınız tarayıcı hakkında bilgi toplar. Hotjar, Web Mağazasına gönüllü olarak girmediğiniz hiçbir kişisel tanımlayıcı bilgiyi (PII) toplamaz. Hotjar, hizmetlerini kullanmayan Web Mağazalarındaki gezinme davranışını da izlemez. Hotjar'ın gizlilik bildirimi, Hotjar'ın nasıl kullanıldığına dair ayrıntılı bir açıklama içerir: https://www.hotjar.com/privacy . Web Mağazamızı ziyaret ettiğinizde, bilgilerinizin Hotjar tarafından toplanmamasını her zaman seçebilirsiniz, bunu yapmak için Hotjar Web Mağazasındaki 'Devre Dışı Bırak' sayfasına gidin ve 'Hotjar'ı Devre Dışı Bırak' seçeneğine tıklayın.

Web Mağazası kullanımınız ile ilgili üretilen bilgi, çoğu durumda ilgili web analiz hizmetlerinin sunucularına gönderilir.  Web analizi hizmetleri bu bilgiyi Web Mağazasını nasıl kullandığınızı değerlendirmek, Web mağazası aktiviteleri ile ilgili raporlar oluşturmak ve Web Mağazasının ve internetin kullanımı ile ilgili diğer diğer hizmetleri önermek için kullanır. vidaXL, Web Mağazasını daha fazla optimize etmek için raporlardan toplanan verileri kullanır.

Pingdom bir web sitesi performans izleme aracıdır. Hataları ve diğer performans sorunlarını belirlememize yardımcı olur. Pingdom, kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir veri toplamaz. Web sitesi yükleme süreleri ve yükleme sıraları hakkında anonim veriler toplar.

Google Analytics, bir web sitesi davranış analiz aracıdır. Kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileri toplamaz. IP adresleri, Google tarafından saklanmadan önce maskelenir. Google Analytics, gezinme davranışlarını toplayıp işleyerek web sitemizdeki darboğazları belirlememize ve müşterilerimizin karşılaşabileceği olası sorunları gidermemize olanak tanır. Genel olarak, müşterilerimizin web sitemizle nasıl etkileşime girdiğinin bir resmini elde etmemize yardımcı olur. Böylece biz de bu bilgileri platformumuzu geliştirmek için uygun şekilde kullanabiliriz.

Google Tag Manager, çerez yerleşimimizi yöneten bir araçtır. Bilgilerin gönderilme ve alınma şeklinde hızlı değişiklikler yapmamızı sağlar (örneğin, bu araç aracılığıyla 3. taraf bağlantılarımızı kurarız ve buradan gelecek alakasız çerezleri engelleyebiliriz ve dahi engelleyeceğiz).

TVSquared, çevrimdışı markalaşma çabalarımızı ölçmek için kullandığımız bir araçtır. Sınırlı bir dizi gezinme davranışı verisini toplar ve marka bilinci oluşturma çabalarımızın performansını ve etkinliğini ölçmek için bunları çevrimdışı marka bilinci oluşturma verilerimizle birleştirir.

Clarity, Hotjar'a benzer bir araçtır. Kullanıcı davranışında daha derin bir düzeyde uzmanlaştığı için Hotjar'a benzer (yukarıda bahsedilen) bir kullanıma sahiptir. Sayfalarımızdaki farklı öğelere yapılan tıklamaları ölçer ve kullanıcı oturumlarının (rastgele seçilmiş ve anonim) kayıtlarını toplar. Bu, web sitemizdeki olası sorunları daha da iyi kavramamızı sağlar. Bu aracı kullanmak, eksiklikleri ve iyileştirilmesi gereken potansiyel alanları bulmamıza ve bu iyileştirmeleri daha sonra test etmemize olanak tanır.

vidaXL, web analizi de dahil olmak üzere ürünleri ve hizmetleri kullanıldığında (kişisel) verilerinizi nasıl ele aldıklarını açıklayan ilgili web analizi hizmetlerinin gizlilik politikasına bakmanızı tavsiye eder. 

4.1.4 SATIŞ ORTAĞI ÇEREZLERİ

Web Sitesinde, vidaXL adına üçüncü taraf web sitelerine yerleştirilen reklamların etkinliğini ölçmek için Satış Ortağı Çerezleri kullanılır. Bu şekilde, satış ortağı, vidaXL ile ilgili çevrimiçi reklamları için vidaXL tarafından ödüllendirilebilir. Bu Çerezler aracılığıyla Web Mağazamıza hangi satış ortağı aracılığıyla ulaştığınız, reklamların etkili olup olmadığı ve Web Mağazamızda gerçekten bir satışa yol açıp açmadıkları kontrol edilebilir. Tüm bunlar kişisel veri alışverişi olmadan yapılır.

Türkiye'de sadece bir satış ortaklığı partnerimiz vardır:

 • CJ (https://www.cj.com/legal/privacy-policy-services-uk)

4.1.5 YENİDEN HEDEFLEME ÇEREZLERİ

Web Mağazası, Web Mağazasının geri gelen ziyaretçilerine alakalı reklamlar göstermek için yeniden hedefleme Çerezlerini kullanır. Bu Çerezler ile, reklamların ilgi alanlarınıza uygun olması için internette gezinme davranışınızın bir profili oluşturulabilir. Reklamlar, reklam ortaklarının Web Mağazalarında ve sosyal medyada gösterilir. Bu kategorideki çerezler Google Ads, Bing Ads, Criteo ve IntelliAd'dir.

4.1.5.1 Criteo

Diğer şeylerin yanı sıra, Criteo'nun yeniden hedefleme Çerezleri kullanılır. Criteo'nun topladığı veriler hakkında daha fazla bilgi için sizi Criteo Gizlilik Politikasına yönlendiriyoruz.

4.1.5.2 Google Ads ve Analytics Remarketing

vidaXL, vidaXL'in önceki ziyaretçilerine üçüncü taraf Web Mağazalarında (Google dahil) reklam göstermek için Google Ads ve Analytics Remarketing hizmetlerini kullanır. Bu, örneğin, siparişini tamamlamamış veya siparişini henüz tamamlamış bir ziyaretçiye reklam gösterdiğimiz anlamına gelebilir. Reklamlar, Google Görüntülü Reklam Ağı'nda metin veya görüntülü reklamlar şeklinde olabilir.

Toplanan tüm veriler vidaXL'in Gizlilik ve Çerez Bildirimi ve Google'ın gizlilik politikasına uygun olarak kullanılır. Google Reklam Tercihleri sayfasından reklam tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.

4.1.5.3 Üçüncü taraf Web Mağazaları Yeniden Hedefleme Çerezleri

Üçüncü taraf Web mağazalarında (çevrimiçi pazar yerleri gibi) yeniden hedefleme de yapılabilir. vidaXL Çerezleri daha sonra bu diğer Web Mağazalarının önceki ziyaretçilerine alakalı reklamlar göstermek için kullanılır.

4.1.5.4 Üçüncü Facebook, Instagram ve Pinterest Reklamları ve analitik

vidaXL, üçüncü taraf platformlarındaki (Pinterest, Facebook ve Instagram dahil) reklamları önceki vidaXL ziyaretçilerine göstermek için Pinterest Reklamları ve Facebook Reklamları yeniden pazarlama hizmetlerini kullanır. Bu, örneğin siparişini tamamlamamış veya siparişini yeni tamamlamış bir ziyaretçiye reklam gösterdiğimiz anlamına gelebilir. Facebook hesabınız olsun ya da olmasın, web sitelerinin etki alanlarında ayarlanan çerezlerden Pinterest, Facebook ve Instagram ile bilgi paylaşıyoruz. Amaçları, içeriği (reklamlar dahil) kişiselleştirmek, reklamları ölçmek, analitik üretmek ve bu Facebook Çerezleri Politikasında belirtildiği gibi daha güvenli bir deneyim sunmaktır. Toplanan tüm veriler (e-posta adresi, cinsiyet, konum, ad ve soyad, telefon numarası, doğum tarihi, IP) vidaXL'in ve Facebook'un gizlilik politikasının Gizlilik Politikası ve Çerez Bildirimi'ne uygun olarak kullanılır. Facebook Reklam tercihleri veya Instagram Reklam tercihleri aracılığıyla reklam tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz .

4.1.5.5 RTB House

Diğerlerinin yanı sıra, RTB House'un yeniden hedefleme Çerezleri kullanılır. RTB House'un topladığı veriler hakkında daha fazla bilgi için RTB House'un Gizlilik Merkezine bakmanız gerekmektedir.

4.1.6 SOSYAL MEDYA ÇEREZLERİ

Web Mağazasında Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest ve Google+ gibi sosyal medya butonlarını kullanabilirsiniz.

Web Mağazasında sosyal medya butonları bulunan bir sayfayı ziyaret ettiğiniz anda tarayıcınız ilgili sosyal medya sağlayıcısına bağlanır. Bu sayede sağlayıcı, IP adresinizle ziyaret ettiğiniz Web Mağazasındaki sayfalar hakkında bilgi alır.

Web Mağazasını ziyaret ettiğiniz sırada Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest veya Google+ oturumunuz açıksa, ziyaretiniz hesabınıza bağlanabilir. Butonları kullanırsanız, örneğin Facebook 'Beğen' sembolüne tıklamak, ilgili bilgiler tarayıcınız aracılığıyla ilgili sağlayıcıya gönderilir ve kaydedilir.

Sosyal medya butonları aracılığıyla toplanan verilerin amacı ve kapsamı, ayrıca daha fazla işlenmesi kullanımı ve saklanma süresi, yalnızca bu butonların sağlayıcıları tarafından belirlenir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi ilgili sağlayıcıların gizlilik politikalarında okuyabilirsiniz.

4.1.7 FİYAT KARŞILAŞTIRMA ÇEREZLERİ

Web Mağazası farklı reklam yolları kullanır. Satış ortakları dışında müşterilerimizin kullanmayı sevdiği bir diğer popüler kanal ise Fiyat Karşılaştırma Web Siteleridir. Bu web siteleri, farklı web sitelerinden ürün listelerini toplar ve bunları müşterilerin mağazaları, fiyatları ve hizmet seviyelerini kolayca karşılaştırabileceği şekilde görüntüler.

Bu Fiyat Karşılaştırma Web Sitelerinin performansını belirlemek için, bu ortaklara satın alma teyidi (satın alma bu web sitesi kanalıyla yapıldıysa) ve kısıtlı satın alma bilgilerini (ürün miktarı, toplam işlem tutarı) gönderiyoruz. Bu, performanslarını izlememize ve performanslarına göre ayar yapmamıza izin verir. Bu web siteleri kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileri toplamazlar.

Şu anda Türkiye'de şu Fiyat Karşılaştırma Ortakları ile çalışıyoruz: [specify].

4.1.8 E-posta Çerezleri

vidaXL.com'da, vidaXL tarafından gönderilen ticari e-postaların etkinliğini ölçmek için E-posta Çerezleri kullanılır. Bu şekilde e-posta kampanyalarımızın ve haber bültenlerimizin etkinliğini ve performansını ölçebiliriz. Tüm bunlar herhangi bir kişisel bilgi toplanmadan gerçekleşir.

Şu anda Clang adlı bir e-posta çerez ortağı ile çalışıyoruz. Ayrıca, bildirimleri nasıl alacağınız konusunda daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayacak Salesforce Marketing Cloud ile de çalışıyoruz.

4.1.9 Müşteri deneyimini optimize etmek ve tavsiyede bulunmak için kullanılacak veriler

vidaXL.com.tr'de, size kişiselleştirilmiş ve optimize edilmiş bir deneyim sağlayabilmek için genel müşteri davranışlarını ve istatistiklerini kullanırız. 

vidaXL.com.tr'de bir ürünü görüntülediğinizde "bunları da beğenebilirsiniz" ya da "önerilen kombinasyonlar" başlığı altında listelenmiş benzer ya da ilgili ürünleri de görürsünüz. Bu tavsiyeler görüntülemekte olduğunuz ya da kısa süre önce görüntülediğiniz ürünlerle ilgilidir. Ek olarak, görüntülediğiniz ürünü satın almış olan müşterilerden elde edilen istatistiksel verilere dayalı tavsiyeler görebilirsiniz. Bu tavsiyeler kişiselleştirilmiş değildir ve ürünü görüntüleyen tüm müşterilere gösterilir. 

4.2 ÇEREZLERİ KABUL ETME VE REDDETME

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek Çerezleri kabul edebilir ya da reddedebilirsiniz. Her tarayıcı farklıdır bu yüzden vidaXL Çerez tercihlerinizi ayarlamanız için sizi tarayıcınızın bilgi sayfasına ya da telefonunuzun kullanma kılavuzuna yönlendirir.

Çerezler tamamen kapatılırsa, Web Mağazasının tüm fonksiyonlarını kullanamayabilirsiniz. Farklı konumlarda farklı bilgisayarlar kullanıyorsanız, her tarayıcının Çerez tercihlerinize göre ayarlandığından emin olmalısınız.

Çerezleri her zaman bilgisayarınızdaki, telefonunuzdaki veya tabletinizdeki sabit diskten kaldırabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için tarayıcınızın bilgi sayfasına veya telefonunuzun veya tabletinizin kullanım kılavuzuna bakın. Lütfen dikkat: Çerezleri tamamen devre dışı bıraktığınızda, web mağazasındaki tüm işlevler kullanılamayabilir.

Gizlilik ve Çerez Bildirimindeki Değişiklikler

Bu Gizlilik ve Çerez Bildiriminin içeriği değiştirilebilir. En güncel versiyon her zaman vidaXL Web Mağazasında bulunabilir. vidaXL, Gizlilik ve Çerez Bildirimini düzenli olarak kontrol etmenizi yapamıyorsanız en azından kişisel bilgilerinizi paylaşamadan önce kontrol etmenizi önerir.

Şikayetleriniz için ne yapmalısınız?

Kişisel bilgilerinizi kullanmamızla ilgili herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, [email protected] adresinden şikayetlerinizi bize ulaştırabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl kullandığımızdan memnun değilseniz, Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na da şikayette bulunabilirsiniz.

Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Yetkili Kurum”)

Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi

Telefon numarası: +90 0312 216 50 00

1407 Sokak No:4 06520

Çankaya

Ankara Türkiye

Web sitesi: www.kvkk.gov.tr